Mycket fina bostäder i Los Altos, Torrevieja!

från 139.900 € · Lägenhet · Till salu

Information

English version further down

Välkommen till populära Torrevieja!

Torrevieja ligger lite drygt 40 km söder om Alicante, Costa Blanca i Spanien. Tack vare ortens geografiska placering så finns här ett unikt mikroklimat, vilket innebär att många funnit sitt andra hem här med fenomenalt väder året om! Temperaturen varierar från 15 – 35 grader under en stor del av året. Torrevieja har under de senaste tio åren utvecklats till staden med snabbast växande ekonomi i Vega Baja-området. Den har nu över 100.000 invånare. Här finns människor från över 180 länder och kulturer. Under högsäsong kan det totala antalet av invånare plus besökare uppgå till en halv miljon.
Torreviejas kust består av över 2 mil vita sandstränder och vikar. Stränderna är väldigt lättåtkomliga både om man går till fots eller tar bilen då det är bra skyltat överallt. Skyltningen visar vad som finns på respektive strand såsom duschar, lekplatser för barnen, räddningsbojar, livräddare, utomhusgym mm.

Mellan varje strand ligger små härliga vikar, s k calas, där du kan snorkla, dyka och sola i lite mer avskildhet och lugn än de lite mer folktäta stränderna. Utanför några Torreviejas stränder ligger också en del fantastiska korallrev.
Strax sydväst om Torrevieja ligger städerna Montesinos och San Miguel de Salinas samt något längre västerut den gamla och anrika staden Orihuela. Avstånden till de närmaste större städerna är 41 km till Alicante som nämndes ovan, till Elche 24 km, samt 52 km till Murcia som ligger sydväst om Torrevieja.

De vackra och berömda saltlagunerna är en av de mest intressanta och sevärda attraktionerna enligt många, den ena är blå och den andra rosafärgad. De två lagunerna tillsammans med sina naturområden täcker 55% av kommunens yta och omfattas av en skyddad naturpark.

Dessa fina bostäder ligger i bostadsområdet Los Altos strax utanför Torrevieja. Mataffär har du bara några kvarter bort, flera restauranger och barer finns inom gångavstånd. En cykeltur på ca 4 km tar dig till fina stränder.

Samtliga lägenheter har två sovrum och två badrum.

Samtliga bostäder har tillgång till en stor gemensam pool, spa anläggning ( ifas 2) och fina grönytor med lekplats för barn.

Observera att i priset för dessa lägenhet ingår även garageplats

 

Bostäderna är byggda med hög finish och genomtänkta detaljer du kommer att trivas med.

Leverans oktober 2018

Priser:

Lägenhet 77,20 kvm, två sovrum, två badrum på bottenvåningen med stor terrass på 27,91 kvm pris  från 171.900 euro plus skatt och avgift

Lägenhet 77,04 kvm, två sovrum, två badrum en trappa upp med stor terrass på 22,42 kvm pris  från 139.900 euro plus skatt och avgift

Lägenhet 79,94 kvm, två sovrum, två badrum två trappor upp med stor terrass på boendeplanet på 36,45 kvm samt en extra takterrass på 45,76 pris  från 249.900 euro plus skatt och avgift

Kontakta oss så ordnar vi en visning av dessa mycket fina bostäder!

 

Welcome to popular Torrevieja!

Torrevieja is located just over 40 km south of Alicante, Costa Blanca in Spain. Due to its geographical location, there is a unique microclimate, which means that many have found their second home here with phenomenal weather all year round! The temperature varies from 15 to 35 degrees for a large part of the year. Torrevieja has evolved into the city with the fastest growing economy in the Vega Baja area for the past ten years. It now has over 100,000 inhabitants. Here are people from over 180 countries and cultures. During peak season, the total number of residents plus visitors may amount to half a million.
Torrevieja coast consists of over 20 km white sandy beaches and coves. The beaches are very easily accessible, whether you go on foot or take the car as it is well signposted everywhere. The signage shows what is on the respective beach such as showers, children’s playgrounds, rescue boys, lifeguards, outdoor games, etc.

Between each beach are small lovely bays, so called Calas, where you can snorkel, dive and sunbathe in a bit more privacy and quiet than the slightly more crowded beaches. Outside some Torrevieja beaches there are also some amazing coral reefs.
Just southwest of Torrevieja, the towns of Montesinos and San Miguel de Salinas, as well as a little further west, are the old and ancient city of Orihuela. The distances to the nearest major cities are 41 km to Alicante as mentioned above, to Elche 24 km, and 52 km to Murcia located southwest of Torrevieja.

The beautiful and famous salt lagoons are one of the most interesting and sighted attractions of many, one is blue and the other rose-colored. The two lagoons together with their natural areas cover 55% of the municipality’s surface and are covered by a protected natural park.

These nice homes are located in the Los Altos residential area just outside Torrevieja. Food store is just a few blocks away, several restaurants and bars are within walking distance. A bike ride of about 4 km takes you to beautiful beaches.

All apartments have two bedrooms and two bathrooms.

All homes have access to a large communal pool, spa facility (in fas 2) and nice green areas with children’s playground.

Please note that the price of these apartments also includes a garage

The houses are built with high finish and thoughtful details you will enjoy.

Delivery October 2018

Prices:

Apartment 77,20 sqm, two bedrooms, two bathrooms on the ground floor with large terrace of 27.91 sqm price from 171,900 euros plus tax and fee

Apartment 77.04 sqm, two bedrooms, two bathrooms upstairs with large terrace of 22.42 sqm price from 139,900 euros plus tax and fee

Apartment 79,94 sqm, two bedrooms, two bathrooms two stairs up with a large terrace on the living space of 36.45 sqm plus an additional roof terrace of 45.76 price from 249.900 euros plus tax and fee

Contact us and we will arrange a view of these very nice homes!

Område / Adress

Paraje los Almendros, 27, 03189 Orihuela, Alicante, Spanien

Kontakt

Vi svarar inom 24 timmar. Om du inte fått vårt svar, vänligen kontrollera din skräppost.Meddelandet skickades