Mycket fina bostäder i San Pedro del Pinatar.

från 189.900 € · Radhus · Till salu

Information

English version further down

San Pedro del Pinatar är den nordligaste av städerna vid stranden av Mar Menor, du kan lätt välja om du vill bada i Mar Menor eller direkt i Medelhavet. Här finns massor av platser att upptäcka såsom småbåtshamnen, nationalparken och flera stränder. De salta våtmarkerna är mycket viktigt område för fåglar, i synnerhet Flamingos, här finns fina gång och cykelvägar för att på ett enkelt sätt utforska området.

Centrum ligger med kyrkan som mittpunkt, här finns ett brett utbud av affärer, barer och restauranger. Här är fortfarande känslan genuint spansk. Gör gärna ett besök i centrum på en måndag förmiddag då det är marknadsdag. Staden har också en härlig marina med en mängd restauranger och caféer.

Mar Menor är den största saltvattensjön i Europa, här kan du vandra minst 50 meter ut med vatten bara till knäna. På vissa ställen har det lagrats en finkornig lera som sägs ha terapeutiska egenskaper. Leran har varit känd sedan antiken och har använts i medicinska- och skönhetsbehandlingar i tusentals år. Den unika helande leran är rik på många olika mineraler såsom kalium, kalcium, magnesium och fluorid. Dessutom innehåller den klor och sulfat. Leran är särskilt rekommenderad mot astma, reumatism, eksem, muskelvärk och artros. Helt enkelt ett spa i det fria!

Självklart har du även nära till flera mycket fina golfbanor. Medelhavet är endast ca två kilometer bort!

Endast 700 meter från stranden hittar du detta mycket fina projekt.

Radhus med enorma takterrasser och privat pool, dessa radhus har antingen två eller tre sovrum.

I detta projekt finns också bungalows på bottenvåning två eller tre sovrum med trädgård eller bungalow en trappa upp, två sovrum med takterrass. Till dessa bungalows finns gemensam pool och grönytor.

Planlösningen är öppen och ljus. Designen är modern med hänsyn tagen till maximalt ljusinsläpp

Vitvaror ingår i priset till samtliga bostadstyper.

Radhus, två sovrum, två badrum boyta 76,89 kvm, med takterrass om totalt 89,2 kvm  pris från 189.900 euro+ skatt och avgift

Bottenvåning tre sovrum, boyta 86,95 kvm, med terrass om totalt 64 kvm  pris från 150.900 euro+ skatt och avgift

En trappa upp med två sovrum, boyta 72,7 kvm  med 64,15 kvm takterrass, pris 167.900 euro+ skatt och avgift

Dessa bostäder är leveransklara under oktober 2018. Några bostäder finns nyckelfärdiga nu, hör av dig för mer information.

Vänligen kontakta oss så ordnar vi gärna en visning för dig!

San Pedro del Pinatar is the most northern of the towns on the beach of Mar Menor, you can easily choose whether you want to swim in the Mar Menor or directly in the Mediterranean. There are plenty of places to discover such as the marina, the national park and several beaches. The salt marshes are a very important area for birds, especially Flamingos, there are great walks and cycle paths for easy exploring the area.

The center is located at the center of the church, with a wide range of shops, bars and restaurants. Here is still the feeling really Spanish. Please visit the center on a Monday morning when it is market day. The town also has a lovely marina with a variety of restaurants and cafes.

Mar Menor is the largest saltwater lake in Europe, where you can walk at least 50 meters with water just to your knees. In some places, a fine-grained clay is said are therapeutic. This has been known since ancient times and has been used in medical and beauty treatments for thousands of years. The unique healing clay is rich in many different minerals such as potassium, calcium, magnesium and fluoride. In addition, it contains chlorine and sulphate. The clay is especially recommended for asthma, rheumatism, eczema, muscle aches and osteoarthritis. Simply a spa in the free!

Of course you are also close to several very nice golf courses. The Mediterranean is only about two kilometers away!

Only 700 meters from the beach you will find this very nice project.

Townhouses with huge roof terraces and private pool, these townhouses have two bedrooms.

In this project there are also bungalows on the ground floor with three bedrooms with garden or bungalow upstairs, two bedrooms with roof terrace. To these bungalows there is a communal pool and nice green areas.

The floor plan is open and bright. The design is modern with regard to maximum light emitting

Appliances are included in the price for all types of accommodation.

Townhouse, two bedroom, two bathroom living area 76.89 sqm, with roof terrace totaling 89.2 sqm price from 189,900 euros + tax and fee

Ground floor three bedroom, living area 86,95 sqm, with terrace totaling 64 sqm price from 150,900 euros + tax and fee

Upstairs with two bedrooms, living area 72.7 sqm with 64.15 sqm roof terrace, price 167,900 euros + tax and fee

These homes are ready for delivery in October 2018. Some homes are turnkey now, please contact us for more information.

Please contact us and we will gladly arrange a view for you!

 

Område / Adress

Calle Emilio Diez de Revenga, 1, 30740 San Pedro del Pinatar, Murcia, Spanien

Kontakt

Vi svarar inom 24 timmar. Om du inte fått vårt svar, vänligen kontrollera din skräppost.Meddelandet skickades