Mycket fina bostäder i Torrevieja

från 158.900 € · Lägenhet · Till salu
Passa på! Endast ett fåtal kvar!

Information

English version further down

Välkommen till populära Torrevieja! Detta är en ny fas efter ett enormt populärt projekt. Dessa säljs i raketfart!

Torrevieja ligger lite drygt 4 mil söder om Alicante, Costa Blanca i Spanien. Tack vare ortens geografiska placering så finns här ett unikt mikroklimat, vilket innebär att många funnit sitt andra hem här med fenomenalt väder året om! Temperaturen varierar från 15 – 35 grader under en stor del av året. Torrevieja har under de senaste tio åren utvecklats till staden med snabbast växande ekonomi i Vega Baja-området. Den har nu över 100.000 invånare. Här finns människor från över 180 länder och kulturer. Under högsäsong kan det totala antalet av invånare plus besökare uppgå till en halv miljon.
Torreviejas kust består av över 2 mil vita sandstränder och vikar. Stränderrna är väldigt lättåtkomliga både om man går till fots eller tar bilen då det är bra skyltat överallt. Skyltningen visar vad som finns på respektive strand såsom duschar, lekplatser för barnen, räddningsbojar, livräddare, utomhusgym mm.

Mellan varje strand ligger små härliga vikar, s k calas, där du kan snorkla, dyka och sola i lite mer avskildhet och lugn än de lite mer folktäta stränderna. Utanför några Torreviejas stränder ligger också en del fantastiska korallrev.
Strax sydväst om Torrevieja ligger städerna Montesinos och San Miguel de Salinas samt något längre västerut den gamla och anrika staden Orihuela. Avstånden till de närmaste större städerna är 41 km till Alicante som nämndes ovan, till Elche 24 km, samt 52 km till Murcia som ligger sydväst om Torrevieja.

De vackra och berömda saltlagunerna är en av de mest intressanta och sevärda attraktionerna enligt många, den ena är blå och den andra rosafärgad. De två lagunerna tillsammans med sina naturområden täcker 55% av kommunens yta och omfattas av en skyddad naturpark.

Dessa fina  bostäder ligger bra placerat i Torrevieja. Allt du kan tänkas behöva finns inom gångavstånd.

Garage och förråd ingår i priset!

Bungalow med två sovrum, två badrum på bottenvåning med trädgård, pris från 158.900€ plus skatt och lagstadgade avgifter. Endast två kvar (180718)

Bungalow med två sovrum, två badrum en trappa upp med takterrass, pris från 178.900€ plus skatt och lagstadgade avgifter. Endast tre kvar (180718)

Det  går även att få ett tredje sovrum mot ett tillägg på 4000€.

OBS bilder är från det tidigare projektet av samma byggbolag.

Vi ordnar gärna en visning av detta fina projekt.

Hör av dig omgående om detta är en bostad för dig.

 

Welcome to popular Torrevieja! This is a new phase after a hugely popular project. These are sold at maximum speed!

Torrevieja is located just over 40 km south of Alicante, Costa Blanca in Spain. Due to its geographical location, there is a unique microclimate, which means that many have found their second home here with phenomenal weather all year round! The temperature varies from 15 to 35 degrees for a large part of the year. Torrevieja has evolved into the city with the fastest growing economy in the Vega Baja area for the past ten years. It now has over 100,000 inhabitants. Here are people from over 180 countries and cultures. During peak season, the total number of residents plus visitors may amount to half a million.
Torrevieja coast consists of over 2 mil white sandy beaches and coves. The beaches are very easy accessible, whether you go on foot or take the car, as it is well signposted everywhere. The signage shows what is on the respective beach such as showers, children’s playgrounds, rescue boys, lifeguards, outdoor games, etc.

Between each beach are small lovely bays, so called Calas, where you can snorkel, dive and sunbathe in a bit more privacy and quiet than the slightly more crowded beaches. Outside some Torrevieja beaches there are also some amazing coral reefs.
Just southwest of Torrevieja, the towns of Montesinos and San Miguel de Salinas, as well as a little further west, are the old and ancient city of Orihuela. The distances to the nearest major cities are 41 km to Alicante as mentioned above, to Elche 24 km, and 52 km to Murcia located southwest of Torrevieja.

The beautiful and famous salt lagoons are one of the most interesting and sighted attractions of many, one is blue and the other rose-colored. The two lagoons together with their natural areas cover 55% of the municipality’s surface and are covered by a protected natural park.

These nice homes are well located in Torrevieja. Everything you may need is within walking distance.

Garage and storage are included in the price!

Bungalow with two bedrooms, two bathrooms on the ground floor with garden, price from 158,900 € plus tax and statutory fees. Only two left (180718)

Bungalow with two bedrooms, two bathrooms upstairs with roof terrace, price from 178,900 € plus tax and statutory fees. Only three left (180718)

There is also a optional third bedroom for a supplement of 4000 €.

NOTE pictures are from the previous project of the same construction company.

Contact us and we will arrange view of this nice project.

 

Område / Adress

Calle Maite Pagazaurtundua Ruiz, 31, 03183 Torrevieja, Alicante, Spanien

Kontakt

Vi svarar inom 24 timmar. Om du inte fått vårt svar, vänligen kontrollera din skräppost.Meddelandet skickades