Ein Haus in Spanien kaufen

Att köpa en bostad utomlands kan kännas som ett stort steg. Vårt koncept är därför att med pålitliga kontakter och spansk expertis hjälpa dig hela vägen – från visning av ett stort urval av objekt till dess du genomfört köpet av din drömbostad och därefter fortsätta vara en trygg kontakt för dig i Spanien.

In Verbindung mit Ihrem Kauf unterstützen wir Sie mit allen praktischen Details, darunter:

  • Stellen Sie eine spanische Sozialversicherungsnummer (NIE) für Sie bereit, die als Eigentümer einer Immobilie registriert werden muss
  • Hilfe bei der Eröffnung eines spanischen Bankkontos und automatischer Überweisungen für laufende Ausgaben, z. B. für Strom und Wasser
  • Dann helfen wir Ihnen, Vorschläge zur Finanzierung Ihres Hauses zu machen
  • Wir werden Ihnen helfen, sich als Eigentümer der Immobilie anzumelden und Besitzerwechsel bei allen notwendigen Abonnements für Strom und Wasser etc. zu arrangieren.

Wir arbeiten mit seriösen schwedischen Anwälten zusammen, die Experten in spanischem Recht sind, und zusammen mit ihnen helfen wir Ihnen in einem sicheren Wohngeschäft.

Wir haben Zugang zu einem sehr großen Netzwerk an der gesamten Costa Blanca und können Ihnen sichere Kontakte vermitteln, zum Beispiel wenn Sie Ihr Haus mieten möchten oder jemanden finden möchten, der in den Zeiten, in denen Sie nicht zu Hause sind, nach Ihrem Zuhause sucht.
Sie finden mehr Informationen über alle praktischen Details, die wir Ihnen beim Kauf anbieten. Zu unserem Engagement gehört es, Ihnen auf allen Wegen zu helfen.

Skatter och avgifter

På annonserat pris tillkommer lagstadgade skatter och vissa avgifter som köparen betalar. Mäklararvodet betalas alltid av säljaren, men köparen av en bostad i regionerna Valencia och Murcia som Costa Blanca tillhör betalar nedanstående skatter och avgifter.

  • 10% överföringsskatt (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) på en befintlig bostad ELLER 10% moms (IVA) på en nybyggd bostad.
  • Kostnad för Notarius Publicus, lagfart och registrering enligt fastställd prislista
  • För en nybyggd bostad betalas en stämpelskatt på 1,5-2%.
  • Kostnad för juridisk och praktisk hjälp i samband med köpet.

En enkel överslagsberäkning av ovanstående är att lägga till 13-14% på det annonserade nettopriset.

Finanzen

Vi samarbetar med Bankinter och Banco Sabadell som är de storbanker som fortfarande beviljar bolån till utländska kunder med upp till 70% av köpeskillingen. Vi hjälper dig få en offert på ett bolån i Spanien.

Priset vi anger för de bostäder vi marknadsför är byggherrens/säljarens listpris. Efterhand som bostäder säljs kan priset behöva justeras och vi arbetar kontinuerligt med att hålla hemsidan uppdaterad. Vi reserverar oss för ev. prisändringar och ev. faktafel.