Fint projekt i Torrevieja!

från 151.100 € · Lägenhet · Till salu

Information

English version further down.

Välkommen till populära Torrevieja!

Torrevieja ligger lite drygt 4 mil söder om Alicante, Costa Blanca i Spanien. Tack vare ortens geografiska placering så finns här ett unikt mikroklimat, vilket innebär att många funnit sitt andra hem här med fenomenalt väder året om! Temperaturen varierar från 15 – 35 grader under en stor del av året. Torrevieja har under de senaste tio åren utvecklats till staden med snabbast växande ekonomi i Vega Baja-området. Den har nu över 100.000 invånare. Här finns människor från över 180 länder och kulturer. Under högsäsong kan det totala antalet av invånare plus besökare uppgå till en halv miljon.
Torreviejas kust består av över 2 mil vita sandstränder och vikar. Stränderrna är väldigt lättåtkomliga både om man går till fots eller tar bilen då det är bra skyltat överallt. Skyltningen visar vad som finns på respektive strand såsom duschar, lekplatser för barnen, räddningsbojar, livräddare, utomhusgym mm.

Mellan varje strand ligger små härliga vikar, s k calas, där du kan snorkla, dyka och sola i lite mer avskildhet och lugn än de lite mer folktäta stränderna. Utanför några Torreviejas stränder ligger också en del fantastiska korallrev.
Strax sydväst om Torrevieja ligger städerna Montesinos och San Miguel de Salinas samt något längre västerut den gamla och anrika staden Orihuela. Avstånden till de närmaste större städerna är 41 km till Alicante som nämndes ovan, till Elche 24 km, samt 52 km till Murcia som ligger sydväst om Torrevieja.

De vackra och berömda saltlagunerna är en av de mest intressanta och sevärda attraktionerna enligt många, den ena är blå och den andra rosafärgad. De två lagunerna tillsammans med sina naturområden täcker 55% av kommunens yta och omfattas av en skyddad naturpark.

Dessa fina lägenheter ligger centralt i Torrevieja, ca 400 meter från havet.

Allt du kan tänkas behöva finns inom gångavstånd.

Projektet består av  lägenheter med två eller tre sovrum. Du kan välja mellan bottenvåning med terrass och liten trädgård eller en trappa upp med takterrass. Det kommer även byggas ett duplex med både terrass på markplan och takterrass.

Bostäderna har en fin pool och fina gemensamma ytor med både jacuzzi och lekplats för barn.

Observera att i priset för dessa lägenhet ingår även:

Garageplats

Säkerhetsdörr

Förinstallation av air-condition i kanaler

Inbyggda garderober mm

Bostäderna är byggda med hög finish och genomtänkta detaljer du kommer att trivas med.

Pris:

Lägenhet på markplan med två sovrum, två badrum från 151.400 € plus skatt och lagstadgade avgifter.

Lägenhet en trappa upp med takterrass, två sovrum, två badrum från 151.100 € plus skatt och lagstadgade avgifter.

Lägenhet på markplan med tre sovrum, två badrum från 156.900 € plus skatt och lagstadgade avgifter.

Duplex med tre sovrum, två badrum, terrass på markplan samt takterrass 163.500 € plus skatt och lagstadgade avgifter. (Slutsålda i denna fas)

Kontakta oss gärna för att erhålla planskiss för den bostad du är intresserad av.

Vi ordnar gärna en visning av detta fina projekt.

 

Welcome to popular Torrevieja!

Torrevieja is located just over 40 km south of Alicante, Costa Blanca in Spain. Due to its geographical location, there is a unique microclimate, which means that many have found their second home here with phenomenal weather all year round! The temperature varies from 15 to 35 degrees for a large part of the year. Torrevieja has evolved into the city with the fastest growing economy in the Vega Baja area for the past ten years. It now has over 100,000 inhabitants. Here are people from over 180 countries and cultures. During peak season, the total number of residents plus visitors may amount to half a million.
Torrevieja coast consists of over 20 km white sandy beaches and coves. The beaches are very easy accessible, whether you go on foot or take the car, as it is well signposted everywhere. The signage shows what is on the respective beach such as showers, children’s playgrounds, rescue boys, lifeguards, outdoor games, etc.
Between each beach are small lovely bays, so called Calas, where you can snorkel, dive and sunbathe in a bit more privacy and quiet than the slightly more crowded beaches. Outside some Torrevieja beaches there are also some amazing coral reefs.
Just southwest of Torrevieja, the towns of Montesinos and San Miguel de Salinas, as well as a little further west, are the old and ancient city of Orihuela. The distances to the nearest major cities are 41 km to Alicante as mentioned above, to Elche 24 km, and 52 km to Murcia located southwest of Torrevieja.

The beautiful and famous salt lagoons are one of the most interesting and sighted attractions of many, one is blue and the other rose-colored. The two lagoons together with their natural areas cover 55% of the municipality’s surface and are covered by a protected natural park.

These nice apartments are centrally located in Torrevieja, about 400 meters from the sea.

Everything you may need is within walking distance.

The project consists of two or three bedroom apartments. You can choose from the ground floor with terrace and small garden or upstairs with roof terrace. There will also be built a duplex with both terraces on the ground floor and roof terrace.

The homes have a nice pool and nice common areas with both Jacuzzi and children’s playground.

Please note that the price of these apartments is also included:

Garage

security door

Preinstallation of air conditioning in ducts

Fitted wardrobes etc.

The houses are built with high finish and thoughtful details that you will enjoy.

Price:

Ground floor apartment with two bedrooms, two bathrooms from 151,400 € plus tax and statutory fees.

Apartment upstairs with roof terrace, two bedrooms, two bathrooms from 151,100 € plus tax and statutory fees.

Ground floor apartment with three bedrooms, two bathrooms from 158,900 € plus tax and statutory fees.

Duplex with three bedrooms, two bathrooms, ground floor terrace and roof terrace 163,500 € plus tax and statutory fees. (Sold uut in this fase)

Please contact us to get a flat screen for the home you are interested in.

We would like to arrange a view of this nice project.

 

Område / Adress

Urbanizacion Casa Pichon, 6M, 03183 Torrevieja, Alicante, Spanien

Kontakt

Vi svarar inom 24 timmar. Om du inte fått vårt svar, vänligen kontrollera din skräppost.Meddelandet skickades