Lägenhet centralt i Torrevieja

från 129.000 € · Lägenhet · Till salu

Information

English version further down.

Välkommen till populära Torrevieja!

Torrevieja ligger lite drygt 4 mil söder om Alicante, Costa Blanca i Spanien. Tack vare ortens geografiska placering så finns här ett unikt mikroklimat, vilket innebär att många funnit sitt andra hem här med fenomenalt väder året om! Temperaturen varierar från 15 – 35 grader under en stor del av året. Torrevieja har under de senaste tio åren utvecklats till staden med snabbast växande ekonomi i Vega Baja-området. Den har nu över 100.000 invånare. Här finns människor från över 180 länder och kulturer. Under högsäsong kan det totala antalet av invånare plus besökare uppgå till en halv miljon.
Torreviejas kust består av över 2 mil vita sandstränder och vikar. Stränderrna är väldigt lättåtkomliga både om man går till fots eller tar bilen då det är bra skyltat överallt. Skyltningen visar vad som finns på respektive strand såsom duschar, lekplatser för barnen, räddningsbojar, livräddare, utomhusgym mm.

Mellan varje strand ligger små härliga vikar, s k calas, där du kan snorkla, dyka och sola i lite mer avskildhet och lugn än de lite mer folktäta stränderna. Utanför några Torreviejas stränder ligger också en del fantastiska korallrev.
Strax sydväst om Torrevieja ligger städerna Montesinos och San Miguel de Salinas samt något längre västerut den gamla och anrika staden Orihuela. Avstånden till de närmaste större städerna är 41 km till Alicante som nämndes ovan, till Elche 24 km, samt 52 km till Murcia som ligger sydväst om Torrevieja.

De vackra och berömda saltlagunerna är en av de mest intressanta och sevärda attraktionerna enligt många, den ena är blå och den andra rosafärgad. De två lagunerna tillsammans med sina naturområden täcker 55% av kommunens yta och omfattas av en skyddad naturpark.

Dessa fina lägenheter ligger centralt i Torrevieja, ca 600 meter från havet. Allt du kan tänkas behöva finns inom gångavstånd.

Huset består av totalt 49 lägenheter med ett, två eller tre sovrum. Högst upp i huset finns lägenheter med privat takterrass.

 

Bostäderna har ett fint gemensam med uppvärmd pool om 8×4 meter, bastu och fina gemensamma ytor.

 

Observera att i priset för dessa lägenhet ingår även:

Vitvaror i köket

Förinstallation av air-condition i kanaler

Golvvärme i badrummen

Solpanel till varmvatten

Takbelysning i hela bostaden

Inbyggda garderober

Bostäderna är byggda med hög finish och genomtänkta detaljer du kommer att trivas med.

 

Pris:

Lägenhet, ett sovrum (ej terrass)  från 95.000 euro plus skatt och lagstadgade avgifter.

Lägenhet, två sovrum från 129.000 euro plus skatt och lagstadgade avgifter.

Lägenhet, tre sovrum från 179.000 euro plus skatt och lagstadgade avgifter.

Lägenhet med takterrass, två sovrum från 195.000 euro plus skatt och lagstadgade avgifter.

Leverans är beräknad till andra halvan av 2019

Kontakta oss gärna för att erhålla planskiss för den bostad du är intresserad av.

Vi ordnar gärna en visning av detta fina projekt.

 

 

Welcome to popular Torrevieja!

Torrevieja is located just over 4 miles south of Alicante, Costa Blanca in Spain. Due to its geographical location, there is a unique microclimate, which means that many have found their second home here with phenomenal weather all year round! The temperature varies from 15 to 35 degrees for a large part of the year. Torrevieja has evolved into the city with the fastest growing economy in the Vega Baja area for the past ten years. It now has over 100,000 inhabitants. Here are people from over 180 countries and cultures. During peak season, the total number of residents plus visitors may amount to half a million.
Torrevieja coast consists of over 2 mil white sandy beaches and coves. The beaches are very easy accessible, whether you go on foot or take the car, as it is well signposted everywhere. The signage shows what is on the respective beach such as showers, children’s playgrounds, rescue boys, lifeguards, outdoor games, etc.
Between each beach are small lovely bays, so called Calas, where you can snorkel, dive and sunbathe in a bit more privacy and quiet than the slightly more crowded beaches. Outside some Torrevieja beaches there are also some amazing coral reefs.
Just southwest of Torrevieja, the towns of Montesinos and San Miguel de Salinas, as well as a little further west, are the old and ancient city of Orihuela. The distances to the nearest major cities are 41 km to Alicante as mentioned above, to Elche 24 km, and 52 km to Murcia located southwest of Torrevieja.

The beautiful and famous salt lagoons are one of the most interesting and sighted attractions of many, one is blue and the other rose-colored. The two lagoons together with their natural areas cover 55% of the municipality’s surface and are covered by a protected natural park.

These nice apartments are centrally located in Torrevieja, about 600 meters from the sea. Everything you may need is within walking distance.

The house consists of a total of 49 apartments with one, two or three bedrooms. At the top of the house are apartments with private roof terrace.

The homes have a nice community with heated pool of 8 × 4 meters, sauna and nice common areas.

Please note that the price of these apartments also includes:

Appliances in the kitchen

Pre-installation of air-conditioning in ducts

Underfloor heating in the bathrooms

Solar panel for hot water

Ceiling lights throughout the residence

Fitted wardrobes

The houses are built with high finish and thoughtful details you will enjoy.

Price:

Apartment, one bedroom (non-terrace) from 95,000 euros plus tax and fees.

Apartment, two bedrooms from 129,000 euros plus tax and fees.

Apartment, three bedrooms from 179,000 euros plus tax and fees.

Apartment with roof terrace, two bedrooms from 195,000 euros plus tax and fees.

Delivery is estimated until the second half of 2019

Please contact us to get a plan for the apartment you are interested in.

We would be happy to arrange a view of this nice project.

Område / Adress

Calle Bazan, 17, 03181 Torrevieja, Alicante, Spanien

Kontakt

Vi svarar inom 24 timmar. Om du inte fått vårt svar, vänligen kontrollera din skräppost.Meddelandet skickades