Mycket fina bostäder i Torreveija

från 152.000 € · Lägenhet · Till salu

Information

English version further down

Torrevieja ligger lite drygt 4 mil söder om Alicante, Costa Blanca i Spanien. Tack vare ortens geografiska placering så finns här ett unikt mikroklimat, vilket innebär att många funnit sitt andra hem här med fenomenalt väder året om! Temperaturen varierar från 15 – 35 grader under en stor del av året. Torrevieja har under de senaste tio åren utvecklats till staden med snabbast växande ekonomi i Vega Baja-området. Den har nu över 100.000 invånare. Här finns människor från över 180 länder och kulturer. Under högsäsong kan det totala antalet av invånare plus besökare uppgå till en halv miljon.
Torreviejas kust består av över 2 mil vita sandstränder och vikar. Stränderrna är väldigt lättåtkomliga både om man går till fots eller tar bilen då det är bra skyltat överallt. Skyltningen visar vad som finns på respektive strand såsom duschar, lekplatser för barnen, räddningsbojar, livräddare, utomhusgym mm.

Mellan varje strand ligger små härliga vikar, s k calas, där du kan snorkla, dyka och sola i lite mer avskildhet och lugn än de lite mer folktäta stränderna. Utanför några Torreviejas stränder ligger också en del fantastiska korallrev.
Strax sydväst om Torrevieja ligger städerna Montesinos och San Miguel de Salinas samt något längre västerut den gamla och anrika staden Orihuela. Avstånden till de närmaste större städerna är 41 km till Alicante som nämndes ovan, till Elche 24 km, samt 52 km till Murcia som ligger sydväst om Torrevieja.

De vackra och berömda saltlagunerna är en av de mest intressanta och sevärda attraktionerna enligt många, den ena är blå och den andra rosafärgad. De två lagunerna tillsammans med sina naturområden täcker 55% av kommunens yta och omfattas av en skyddad naturpark.

Dessa fina lägenheter ligger på gångavstånd till det mesta.

  • Några av detaljerna som ingår i bostadspriset är:
  • Inbyggda garderober
  • Mycket hög kvalitet och finish i hela lägenheten
  • Förinstallerad luftkonditionering i dolda kanaler.
  • Elektriska jalusier
  • För lägenheter med takterrass ingår grill och diskbänk
  • Stora sovrummet har ett badrum en suite med dubbla handfat.
  • Privat parkering
  • Varmvattenberedare
  • Säkerhetsdörr

 

Bostäderna beräknas leveransklara under sista kvartalet av 2018

Bungalow med två sovrum, två badrum på bottenvåning med trädgård med väl tilltagen terrass från 152.000 Eur plus skatt och lagstadgade avgifter. 

Bungalow med två sovrum, två badrum en trappa med takterrass på 61,6 kvm från 162.000 Eur plus skatt och lagstadgade avgifter.

Området har en stor gemensam pool och dusch med tillhörande trädgård.

Välkommen att höra av dig till oss så ordnar vi en visning av bostaden!

 

Torrevieja is located just over 40 kilometers south of Alicante, Costa Blanca in Spain. Due to its geographical location, there is a unique microclimate, which means that many have found their second home here with phenomenal weather all year round! The temperature varies from 15 to 35 degrees for a large part of the year. Torrevieja has evolved into the city with the fastest growing economy in the Vega Baja area for the past ten years. It now has over 100,000 inhabitants. Here are people from over 180 countries and cultures. During peak season, the total number of residents plus visitors may amount to half a million.
Torrevieja coast consists of over 20 kml white sandy beaches and coves. The beaches are very easy accessible, whether you go on foot or take the car, as it is well signposted everywhere. The signage shows what is on the respective beach such as showers, children’s playgrounds, rescue boys, lifeguards, outdoor games, etc.

Between each beach are small lovely bays, so called Calas, where you can snorkel, dive and sunbathe in a bit more privacy and quiet than the slightly more crowded beaches. Outside some Torrevieja beaches there are also some amazing coral reefs.
Just southwest of Torrevieja, the towns of Montesinos and San Miguel de Salinas, as well as a little further west, are the old and ancient city of Orihuela. The distances to the nearest major cities are 41 km to Alicante as mentioned above, to Elche 24 km, and 52 km to Murcia located southwest of Torrevieja.

The beautiful and famous salt lagoons are one of the most interesting and sighted attractions of many, one is blue and the other rose-colored. The two lagoons together with their natural areas cover 55% of the municipality’s surface and are covered by a protected natural park.These nice apartments are within walking distance of most.

Some of the details included in the price are:
Fitted wardrobes
Very high quality and finish throughout the apartment
Pre-installed air conditioning in hidden channels.
Electric shutters
For apartments with roof terrace are included barbecue and sink
The master bedroom has a bathroom en suite with double sinks.
Private parking
Water heater
security door

Expected to be delivered during the last quarter of 2018

Two-bedroom bungalow, two bathrooms on the ground floor with garden with well-equipped terrace from 152,000 Eur plus tax and statutory fees.

Two-bedroom bungalow, two bathrooms, upper floor with a roof terrace of 61,6 sqm from 162,000 Eur plus tax and statutory fees.

The area has a large communal pool and shower and nice garden.

Welcome to contact us and we will arrange a view of the accommodation!

Område / Adress

Calle las Tortolas, 20, 03184 Torrevieja, Alicante, Spanien

Kontakt

Vi svarar inom 24 timmar. Om du inte fått vårt svar, vänligen kontrollera din skräppost.Meddelandet skickades